ZorgMies maakt het leven leuker!

NIEUWS

Dinsdag 24 maart 2015, nos.nl

Mantelzorger zelf ziek door verzorging naaste

Het ziekteverzuim van mensen met een betaalde baan stijgt fors als ze naast hun werk ook nog de verzorging van een naaste op zich moeten nemen. Vooral mensen die al langer dan twee jaar mantelzorg verlenen, krijgen zelf te maken met een slechtere gezondheid.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht hoe vaak mantelzorgers zich ziek melden en vergeleek dat met de periode voordat ze begonnen met mantelzorg. Vóór de mantelzorg was tien procent van hen in een jaar zeker twee weken achter elkaar ziek geweest, erna was dat achttien procent. "De slechtere gezondheid van mantelzorgers komt door een combinatie van factoren”, zegt SCP-onderzoeker Edith Josten. “De zorg voor de naaste is op zichzelf al zwaar, en wordt gecombineerd met de belasting van de eigen baan en de geringere vrije tijd die overblijft.”

Blijven werken
De zwaarte van de zorg leidt er bij de meeste mantelzorgers overigens niet toe dat ze minder gaan werken. Ze verminderen hun aantal arbeidsuren niet vaker dan mensen die geen mantelzorg bieden. De mantelzorg gaat dus ten koste van de vrije tijd. Alleen mantelzorgers die elke week meer dan 28 uur werken en daarnaast meer dan vier uur zorg verlenen, doen dat wel.

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal mantelzorgers stijgt: van dertien procent in 2004 naar bijna achttien procent in 2012. Dat komt volgens Josten door de toename van mensen in de leeftijdsgroep die het vaakst mantelzorg verlenen. Dat zijn overwegend vrouwen tussen de 45 en 65 jaar. De stijging van het aantal mantelzorgers wordt ook veroorzaakt doordat de vraag is toegenomen. Zo blijven hulpbehoevenden tegenwoordig langer thuis wonen. Verder heeft de overheid de mantelzorg met maatregelen gestimuleerd. 

 

Terug